close
تبلیغات در اینترنت
40سوال چهار گزینه ای پیامهای آسمانی هشتم از چهاردرس اول در آبان ماه93
--------->
eee
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود:آمرزش بخواهید از پروردگارتان پس بازگشت کنید به او همانا پروردگارم مهربان و دوست دار است آیه93 هود
جستجوگر پیشرفته[Menu_Code]

نویسنده : f.a |


40

 سوال چهار گزینه ای پیامهای آسمانی هشتم از چهاردرس اول

 

سوالات بصورت

می باشدword

هر سوال 5/. نمره تعلق دارد  


دوستان کپی برداری  ودرج در وبلاگها بدون ذ کر منبع حرام هستنام ونام خانوادگی:           شعبه کلاسی :             دبیرستان:

  40سوال چهار گزینه ای پیامهای آسمانی هشتم از چهاردرس اول(هر سوال 5/. نمره دارد.)

1-اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات

 بنگرند به چه نتیجه  ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد 

 ب- درمی یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد.

د- الف و ب صحیح است.

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن              

    ب- درس خداشناسی     

 ج- شکر گزاری                   

د- همه موارد صحیح هستند

3- کدامیک از نامهای خداوند به معنای بسیار آمرزنده می باشد:

الف- غفار         ب- رحیم     

  ج- رحمان          د- لطیف 


4- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف – ستمگران   

   ب- فاسقان       

ج- گناهکاران       


د همه موارد 


5- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا            

 ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی 

  ج- سر بلندی درمیان مردم    

   د – همه موارد صحیح می باشد.6- کدام بزگوار افراد انسان را به اهل گذشت 

بودن دعوت فرموده است؟

الف- پیامبر ص                         ب- حضرت علی ع    

  ج- امام صادق ع                    د-امام باقرع 


7-چه زمانی می توان از خطای فرد خطاکار گذشت کرد؟

الف- ازکارش پشیمان شده باشد        

     ب- رفتارش را اصلاح کند

ج- تصمیم برترک خطا داشته باشد    

   د- همه موارد صحیح هستند. 8-از داستان مالک اشتر چه می آموزیم؟

الف- صبر                       ب- تقوا    

 ج- فرو بردن خشم            د- گذشت از خطای دیگران 


9- مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟

الف – لااله الا الله  والله اکبر     

  ب-  سبحان الله   

  ج- الحمدالله       

 د- همه موارد

10- نعمت های بهشت به دست چه کسانی به 

بهشت فرستاده می شود؟

الف- بدست خود بهشتیان      

ب- بدست خود انسان   

 ج-  به دست گناهکاران          

د- الف و ب صحیح است.


11-نعمتهای بهشتی نتیجه کدام اعمال انسانها دردنیاست؟

الف- اعمال خوب و بد        

 ب- اعمال نیک       

ج – صبر وتقوا        

د- الف و ب صحیح است  


 12-جهنم جایگاه چه کسانی است؟

الف- کسانی که بخدا ایمان ندارند        

  ب- روز قیامت را انکار می کنند

ج- ستمکارانی که مردم را اذیت می کنند     

   د- همه موارد


13- عذابهای جهنم نتیجه چیست؟

الف نیجه وسوسه های شیطان است 

ب- نتیجه کارهای زشتی که در دنیا کرده اند 

ج- نتیجه دوستی با دوستان بد است 

د- نتیجه پیروی نکردن از دستورات پیامبران است. 


14-خداوند مهربان ،آمرزنده گناهان چه کسانی است؟

الف – کسانی که توبه کنند.

ب- کسانی که ایمان آورند 

ج- کسانی که کارشایسته انجام دهند 

د- همه موارد صحیح است. 


15- هدف از آفرینش جهان  چیست؟

الف- اینکه  زندگی خوشی داشته باشیم . 

ب- درباره جهان ونظم آن بیندیشیم 

ج – اینکه راهی را انتخاب کنیم تا به بهشت برسیم  

د- موارد ب و ج صحیح است.


16-چه کسانی در جهنم با صورتی سیاه و زشت در


 میان آتش به دنبال آب و غذا می گردند؟


الف- کافران       

   ب- افرادی که بخدا  ایمان ندارند

ج- ستمگرانی که مومنان را آزار می دادند

د- افرادی که به روز قیامت  اعتقادی نداشتند.

17- منظور از نعیم در این آیه چیست؟ 

« ثمَّ لتُسالنَّ یومئذ عن النعیم»

الف- سپاس و ستایش خداوند       

   ب- نعمت محمد ص و آل محمد ص    

ج- نعمت امامان     

   د- نعمت محمد ص

18- بنا به فرموده امام صادق ع  در قیامت درباره کدام 

نعمت از مسلمانان سوال خواهد شد؟

الف- ولایت اهل بیت      ب- ولایت پیامبران

ج- نعمت نبوت            د- نماز


19-خداوند حکیم چه کسی را اولین معلم قران قرار داد؟

الف- حضرت علی ع        ب-  فاطمه س

ج- پیامبر اکرم ص              د- امام صادق ع

20-خداوند گناهان کسانی را که راه.....و...... درپیش

 می گیرند را می آمرزد:

الف- پرهیزگاری، صبر               ب- صبر،تقوا

ج- نبوت، معاد                    د- تقوا، درستکاری


21- کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران 

از ....و...... خود را آرام می کند به زیان خود عمل می کند:

الف- عفو ،گذشت        ب- داد و بیداد      

ج- انتقام و تنبیه     د- کفر و ناسپاسی


22-نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟

الف- شهیدان و امامان      ب- پیامبران و امامان و نیکوکاران

ج- پیامبران و شهیدان            د- امامان و صالحان


23-برنامه دقیق و کامل پیامبر برای هدایت مردم چه بود؟

الف- تربیت معلمان ویژه برای فهم عمیق معارف قران.

ب- تعلیم معرف قرانی به همگان

ج- تربیت شایسته ترین افراد برای آموزش معارف قرانی

د- همه موارد بالا.


24- این آیه اشاره به چه مطلبی می کند:

« لهم مایسالون فیها ولدینا مزیدٌ.

الف- بهشت و زیبایی هایش           

  ب- وسعت نعمتهای بهشتی

ج- خوشی ها ی بهشتیان               

 د- خوش آمدگویی فرشتگان به بهشتیان


25-پیامبر خدا چه مواردی را به حضرت علی ع آموخت؟

الف- آموزش معارف قرانی                 ب- آموزه های قران

ج- اسرار و نکات عمیق قران             د- خواندن صحیح قران

26-این سخن از کدام بزرگوار است


« هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد مگر اینکه آن را برایم قرائت میکرد:

الف- امام صادق ع    ب- امام علی ع  

 ج- امام باقر ع      د- حضرت فاطمه س


27-جهنم را چه کسانی و با چه چیزی بوجود آورده اند؟

الف- جهنمیان و اعمال خود         ب- گناهکاران  و اعمال بدخود

ج- خود انسانها و اعمالشان         د- کافران و اعمال خودشان


28-پیامبر خدا در وصیتش به چند چیز سفارش فرمودند؟

الف- کتاب خدا       ب- عترت و اهل بیتش

ج- جانشین خود      د- مورد الف و ب صحیح است.


29- تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت خداوند چیست؟

الف- پناه بردن به اهل بیت             ب- ایمان بخدا و نماز

ج- پناه بردن به قران          د- موارد الف و ج صحیح است


30-کسی که در دنیا با زبانش دیگران را آزار میرساند در جهنم در محاصره چه  قرار می گیرند؟

الف- آتش سوزان      ب- حیوانات گزنده  

ج- مارها و عقربها       د- در حسرت و پشیمانی


 31-جهنمیان چه کسانی را مورد سرزنش قرار می دهند؟

الف- دوستان بد را    ب- شیطان را     ج- خودشان را      د- دوستان بد و شیطان را


32-در این آیه چند صفت الهی وجود دارد؟« انهُ الغفورُ الرحیم»


الف- یک     ب- دو     ج- سه              د- چهار


33-بنا به فرموده هدف از اندیشیدن درباره آفرینش جهان چیست؟

الف- راه یافتن به بهشت      ب- رهانیدن از عذاب دوزخ

ج- عبرت گرفتن              د- مورد الف و ب  صحیح است


34-خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف- بدکاران     ب- مومنان     ج- گناهکاران     د- ظالمان


35-چه کسانی رنگ و بوی صفت الهی «غفار» را بخود می گیرند؟

الف- مومنان                          

     ب- پرهیزگاران

ج- کسانی که خطاهای دیگران را می بخشند  

   د- الف و ج صحیح است.


36-بنا به سخن امام علی ع : ازخلقت انسان باید

 تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند و

 با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان 

می شنود به ترتیب اشاره به کدام حس دارد؟

الف- بینایی، زبانی ،شنوایی                 ب- لامسه، زبانی ،شنوایی

ج- بینایی،لامسه ،زبانی               د- شنوایی، زبانی، بینایی


37-چرا خداوند پیامبر اکرم ص را اولین معلم قران قرار داد؟

الف – چون ایشان مفهوم و تفسیر واقعی آیات را میدانست

ب- چون ایشان معصوم بودند

ج- چون سرور و بزرگ اسلام بودند

د- همه موارد


38-پیامبر اکرم در مورد علی ع چه دعایی می کردند

الف- فهمیدن دقیق معارف قران

ب- غلبه کردن برمشکلات خود

ج- عطا کردن قدرت فهم وحفظ قران

د- رستگار شدن در دنیا و آخرت با پناه بردن به قران


39-بنا به سخن پیامبر اکرم در گذشتن از گناه 

یکدیگر باعث چه می شود؟

الف-عزیزو باعزت  

 ب- برخورداری از رحمت خداوند

ج- افتخار مومنان      

    د- عزیزو سرافرازی

40-دانشمندان با الگو گرفتن از ساختمان چشم

 به ساخت چه چیزهایی موفق شدند؟

الف- دوربین ها                  ب- میکروسکوپها

ج- تلسکوپها                       د- همه موارد

  موفقیت شما را از خداوند خواهانم - علیزادهامتیاز : نتیجه : 7 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 40


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات دوستان () بازدید : 332

این نظر توسط زهرا آزادهدل در تاریخ 1394/8/29 و 22:01 دقیقه ارسال شده است

سلام مرسی ممنون منم خوبم .معلمامونم خیلی خوبن اما روش تدریس شما تو عربی چیز دیگه ای بود که اون زمون خیلی خوب یاد میگرفتم شکلکشکلکشکلک
پاسخ : سلام
لطف داری عزیزم دختر بامحبیتی مثل شما رو تاحالا ندیدم چند ماه باهم نبودیم ولی اونقدر بامحبتی که حد نداره خدا حفظت کنه امیدوارم همیشه شاد وسلامت باشی.

این نظر توسط زهرا آزادهدل در تاریخ 1394/8/20 و 16:45 دقیقه ارسال شده است

سلام خانم علیزاده خوب هستین سوالاتتون خیلی عالی بود خانم ببخشید بازم برای کلاس ما تدریس میکنین.؟تا یادم نرفته فائزه جون چی کار میکنن حتما سلام منو برسونید خدا نگهدارشکلکشکلکشکلک
پاسخ : سلام زهرا جان الحمدالله خوبیم خودتون چطورید؟؟امسال رفتم سری الف ولی همیشه دخترا گلم را می بینم اونقدر گلایه دارن که چرا رفتم الف.تصمیم دارم سال دیگه برگرم کلاستون . زهرا کدوم مدرسه میری معلماتون خوبند؟؟؟
شکلکشکلکشکلکشکلک

این نظر توسط مریم اسماعیلی در تاریخ 1394/7/25 و 20:12 دقیقه ارسال شده است

سلام خانم علیزاده کاش امسالم معلم ما بودین ولی حیف .
میشه علائم راهنمایی و رانندگی رو به زبان عربی بزارین ؟؟؟؟؟
پاسخ : سلام مریم ایشالا فردا عصر قرار میدم🙌

این نظر توسط سایه در تاریخ 1393/10/26 و 22:13 دقیقه ارسال شده است

عالی بود واقعا نمونه سوالات خوبی بود ممنون
پاسخ : سلام سایه
نظر لطف شماست عزیزم.

این نظر توسط ایدا محمودی نیا در تاریخ 1393/9/23 و 19:38 دقیقه ارسال شده است

سلام باتشکر از نمونه سوالاتتان شکلکهمشون عالی بود لطفا پاسخ ان هارانیز بگذارید باتشکر
پاسخ : سلام گلم اگه دانلود کنی می بینی که پاسخها مشخصند. متشکرم که سرزدی.

این نظر توسط مهتا محمودی نیا در تاریخ 1393/8/23 و 19:26 دقیقه ارسال شده است

خیلی خوبه
پاسخ : سلامت کو مهتا خانوم؟

این نظر توسط لیلا در تاریخ 1393/8/18 و 23:43 دقیقه ارسال شده است

مرسی دوست خوبم اگه نمونه سوالات کارگروهی هم داری بنویس هم قران وهم پیام برای هردو پایهشکلکشکلک
پاسخ : سلام
لیلا جان خوبی؟ رو چشم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


با سلام و خوش آمد گویی به تمام کسانی که از وبلاگ ما دیدن می کنند . (تولد وبگاه:3مرداد 92)
بالای صفحه
 گنجینه عربي- عليزادهܓ✿ܓ♥●•٠·˙
firefox
opera
google chrome
safari