close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوال قران هفتم (( نوبت اول))
--------->
eee
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود:آمرزش بخواهید از پروردگارتان پس بازگشت کنید به او همانا پروردگارم مهربان و دوست دار است آیه93 هود
جستجوگر پیشرفته[Menu_Code]

نویسنده : f.a |


نمونه سوال قران هفتم (( نوبت اول درسال92

ونمونه سوال از سه درس اول قران هفتم در سال93

نمونه سوال قران هفتم (( نوبت اول درسال 93

به ادامه مطالب مراجعه نمایید


برای دستیابی به سوالات بیشتر

بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

نمونه سوالات قران هفتم


هوالحق

سوالات قرانی هفتم از سه درس اول

در آبان ماه 93

نام ونام خانوادگی:                شعبه :                        دبیرستان:

دانش آموزان عزیز با توکل بر خداوند بلند مرتبه شروع نمایید.

1

 

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید:

توکل کن – پدران – عبادت کنید – امید است

 

اُعبُدوا...... لعلَّ....... توکَّل......... اباء ........

1

5/.

معنای کدام گزینه درست می باشد:

الف- ملَّة : آیین ۝                   ب- اَخ :خواهر۝

ج- قال: می گوید ۝                 د- لَیلَ: روز۝

 

2

5/.

معنای کدام گزینه ناصحیح می باشد.

الف- اله: معبود  ۝                  ب- امر: فرمان۝

ج- قدیر: توانا  ۝                    د- علی: به سوی۝

 

3

5/.

معنی این آیه کدام گزینه می باشد:« انّا انزلناهُ قراءاناً عربیّاً»

الف- خداوند قران را به عربی فرستاد.۝

ب- قطعاً قران را به عربی فرستادیم.۝

ج- توکل کن به قرانی که به عربی نازل شده.۝

د- به قران فروفرستاده شده به عربی عمل کنید.۝

 

4

75/.

 

ترکیب ها را مانند نمونه کامل ومعنا کنید:

به سوی او

به سویش

الیه:

الی + هِ

.......

 

........

.....

الی +کُم

5

1

ستون الف را به ستون ب وصل نمایید:

الف                                   ب   

لکِّنَّ                                 وعده

وعد                                پاداش

اجر                                  ولی

عن                                   از

 

6

5/.

75/.

5/.

 

ترکیبهای زیر را معنا کنید:

.......................................

 

الف- عمّا تعملون.

....................................

 

ب- علینا و علی الناس

..................................

 

ج- اَخاهُم هوداً

7

1

25/1

1

75/.

 

آیات و عبارات قرانی زیر را ترجمه بفارسی کنید:

الف- ولکنَّ اَکثَرَ  الناس لایشکُرونَ.

     ..........................................

ب- اَلا  اِنَّ وعد الله حقٌ.

     .........................................

ج- وَما خَلَقَ اللهُ فی السموات والارض.

    و آنچه ...... ........در ....   .......

د- اِنَّ الله لایظلِمُ الناسَ شئاً.

   ...  .....  ظلم نمی کند به ........ هیچ مقدار.

- علیزاده التوفق من الله.

8

 

هوالحق

نمونه سوالات ترم اول  قرانی هفتم درسال      

93

نام ونام خانوادگی:                شعبه :                        دبیرستان:

 

 

 

1

 

 

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید:

 

راه – بسیار آمرزنده – کشت – فرزند - بندگان

 

 

              عباد:.... ذریة:...... زَرَعَ:...... غفور:.......

 

1

 

1

معنای کدام گزینه درست و کدام نادرست  می باشد:

الف- ولکن اکثر الناس لایشکرون. ولی بیشتر مردم شکر می کنند.

 

ب- اَلااِنَّ وعدَاللهِ حقٌّ.  آگاه باشید قطعاً وعده خدا درست است.

 

2

 

2

معنای ترکیبات وعبارات قرانی را از داخل شکل بیابید و شماره هریک را مقابل آنها بنویسید:

1-قطعا درآن نشانه ای است.

2-وای بر افراد بی ایمان

3-آیین پدرانم.

4-تاشما اندیشه کنید.

 

الف- مِلَّةَ ءاباءی.(....)

 

ب- لَعلَّکُم تَعقلون.(......)

 

ج-اِنَّ فی ذلکَ لَایَةً. (.....)

 

د- ویلٌ للکفرین.(......)

 

3

 

1

ترجمه ی صحیح عبارات و ترکیبات قرانی را علامت بزنید:

الف- وهو علی کُلِّ شَیءٍ قدیر.

- واو برهمه چیز تواناست  О         واو برهمه چیز آگاه است О

 

ب- عمَّا تَملون.

- از آنچه می دانید О                    از آنچه عمل می کنید. О

 

4

 

1

 

 

 

 

ترکیب ها را کامل کنید:

الف- اَءِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ.     آیا .... همان یوسف هستی؟

ب-مُقیم الصلاة  .              ....... نماز.

ج- فی جَنتٍ وعُیونٍ.           در بهشتها و......

د- اَوحی ربکَ.                ........... پروردگارت.

 

5

 

 

1

               مُحسنینَ:.....                             ترکیبات را کامل کنید:

Text Box: + ینَمُحسن ........  

              صادقینَ: ......                                          صادق......

 

6

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

 

آیات و عبارات قرانی زیر را ترجمه بفارسی کنید:

 

الف- خَلَقَ السموات والارضَ بالحقِّ.

     ..........................................

 

ب-  ولِلهِ غَیبُ السموات والارض.

   .........................................

 

ج- قالَ یَقومِ اعبُدُوا اللهَ.

   ......................................

 

 

التوفق من الله. فرح علیزاده

 

7


ه : خانم علیزاده |سوالات میان ترم دوم قران پایه هفتم

دراریبهشت93-نمره از20-ازکل کتاب(براساس بارم)

نمونه سوالات ترم اول  قرانی هفتم درسال93

نمره کل از 10 می باشد و مثل سابق بصورت ورد می باشد

امیدوارم موفق باشید


لطفا درصورت درج در وبلاگها ذکر منبع را قید نمایید متشکرم

: خانم علیزاده | سوالات قرانی هشتم از سه درس اول 

چهار قل

نمره کل : 10نمره می باشد

برای دانلود بر دکمه زیر کلیک نمایید:


سوالات قرانی هفتم از سه درس اول


دوستان کپی برداری از هر مطلب این وبلاگ با ذکر

منبع بلا مانع می باشد


برای دریافت سوالات بیشتر به این قسمت مراجعه یا کلیک نمایید:

http://arabi4737.rozblog.com/cat/156


سوالات  میان ترم دوم قران هفتم از درس 6تا12در


اردیبهشت93–نمره از 10

دانلو دبصورت word برای دانلود کلیک کن

به ادامه مطلب رجوع نمائیدقران هفتم بصورت

word


     


  دوستان در کپی کردن ذکر منبع فراموش نشود http://www.arabi4737.rozblog.com/

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی

تاریخ امتحان:27/2/93

مدت امتحان:45

تعدادصفحه:2

به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

سوالات درس قران

نام و نام خانوادگی:

نام آموزشگاه:

پایه تحصیلی: هفتم

نوبت امتحان: خرداد ماه 1393


دانش آموزان عزیز ، با توکل برخدا شروع کنید.

5/.

یا غلط بودن هریک از عبارتهای زیر را مشخص کنید:

 

کلمه( اُعبُد) به معنی (عبادت کن )  می باشد.       

     ص         غ ⃝

 

کلمه (غفور) به معنی(توانا) می باشد.                

    ص         غ ⃝

 

1

 

2

معنای کلمات زیر را بنویسید.

 

انزلنا.....         ناس.......            ضلال......         رازق......

 

2

5/.

معنای کلمه ی (قل، سَجَدوا) به ترتیب کدامست؟

 

الف- گفت،سجده کرد              ب- بگو،سجده کرد ⃝

 

 ج- گفتند،سجده کنید               د- هیچ کدام 

 

3

1

ستون الف را به ستون ب وصل نمایید:

الف                                ب

 

نادی                             پرنعمت

 

نعیم                               سرپرست

 

مولی                            صدازد

 

راحمین                         مهربان

 

4

1

معنای کدامیک از گزینه ها نادرست است؟

1)الف- کُنتُ: هستم                  ب- سَبِّح: تسبیح گوی ⃝

    

   ج- لِسان: گوش      ⃝⃝             د- اَحَد:یک  ⃝

بقیه سوال 5

 

2) الف-نجّجینا:نجات دادیم  ⃝⃝⃝        ب- عالم:دانا

      

  ج- یومئذٍ: آن روز  ⃝⃝                د- نصیر: سرپرست

 

5

6

ترکیبات قرانی را معنا کنید:

الف-اِنَّ المتقین(1)                          ب- یُبَشِرُ المُومنینَ(1)

 

ج- مِنَ الظلمات(1)                          د- عَمَلاً صالحاً(1)

 

خ- عذابٌ مهینٌ(1)                           م- اَقیموا الصلاة(1)

 

6

4

معنای آیات زیر را کامل کنید:

الف-وَالنجُومُ مُسخراتٌ بِاَمرهِ .   و.........رام شده.......هستند(1)

 

ب- خلقَ السَّمَوات وَالارض بالحق.   ........و....... را به.............(1)

 

ج- رَبَنا و تَقَبلُ دُعاءِ .    ................وبپذیر.......را (1)

 

د- وَلَهُ اختِلافُ اللّیلِ والنَّهارِ اَفَلا تعقِلُون.(1)↘

 

  واز اوست آمد و شد...... .و....... پس........

 

7

1

ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید:

 

1) اِعتَدنا لَهُم عذاباً الیماً.(5/.)

 

الف- آماده کردیم برای آنها عذابی دردناک ⃝

 

ب- آماده شد برای شما عذابی دردناک. 

 

2) رُبُکَ الغَفُور ذو الرحمة.(5/.)

 

الف- پروردگارتان بسیار آمرزنده صاحب رحمت است. ⃝

 

ب- پروردگارت بسیار آمرزنده ،صاحب رحمت است. ⃝

8

2

شماره معنای آیات مربوطه را بنویسید:

1) اَنَّما الهُکُم الهٌ واحدٌ.             قطعا او مهربان است برای شما(5/.)

 

2)لاقوةَ اِلّا بِاللهِ.                    همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت(5/.)

 

3) اِنَّهُ کانَ بکُم رحیماً            پروردگار شما فقط خدای یکتا است.(5/.)

 

4)وَاَنَّ الذینَ لا یومنونَ بالاخرة        نیست هیچ توان و قدرتی مگر خدا(5/.)

9

2

کلمات داده شده را درجای خالی قرار دهید

(می گویند-گمان کرد- ای وای برما – سرپرست)

 

الف- فَاصبِر علی ما یقولونَ: پس صبور باش بر آنچه مردم...............(5/.)

 

ب- قالوا یویلنا اِنَّا کُنا ظلمینَ: گفتند .......... قطعاً ماستمکار بودیم.(5/.)

 

ج- فَظَنّ اَن لَن نَقدرَ عَلَیهِ.:» پس.....که مابراو سخت نمی گیریم.(5/.)

 

د- وَاعتَصَموا بالله هُوَ مَولکُم:» وتمسک بجویید بخدا،او........ شماست.(5/.)

10

طراح:گروه دینی و عربی دبیرستان .....- موفق باشید

نمره کتبی:

 

امضاءمصحح:  دوستان در کپی کردن ذکر منبع فراموش نشود http://www.arabi4737.rozblog.comنمونه سوال قران هفتم (( نوبت اول درسال92 ))

                                                                                                               

وقت امتحان :45دقیقه        

نام ونام خانوادگی:                                      

 سؤالات درس قرآن پایه هفتم

نام پدر:                                                                                                                               تاریخ امتحان:7/10/92

نام دبیر: سید مظفر موسوی نسب                                         

   نوبت اول

                                                                

ردیف

شرح سؤالات

بارم

1

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید:

 اجازه-عبادت کن-شب- بسیار آمرزنده –

توانا-فکر می کنند-شنوا-پدیدآورد

 

 

  کلمه

   معنا

  کلمه

  معنا

 

کلمه

  معنا

 کلمه

  معنا

اُعبُد

 

یَتَفَکَّرونَ

 

لیل

 

ذَراَ

 

قدیر

 

سمیع

 

غفور

 

إذن

 

 

 

2

2

ترکیب های قرآنی زیر را معنا کنید:

                                                                                 

1-هوالّذی                                     

2-  هَل عَلِمتُم                    

-مُقیمُ الصّلاة

... ... است که  ...............  

                                                                                      

3-اَکثَر النّاس ........                               

4-مِن الظُّلُمات ............                  

    6- اِنَّ المُتَّقینَ  ......... 

.                                                                               

3

 
 

3

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

 

    جنّة

بهشت، باغ

    جنّات

بهشت ها، باغ ها

   صالحة

کارخوب

 

 

 

 

5/0

4

ترکیب زیر را مانند نمونه کامل وترجمه کنید:

خالق= آفریننده + ونَ                 

خالقونَ = آفرینندگان

 

کافر= کافر +ونَ                  

  ...........=.............

5/0

5

ترجمه این آیات وعبارات قرآنی را کامل کنید

 

1-وَکُلَّ شیءٍ عِندهُ بِمقدارٍ

 

و... ...  نزد ... به اندازه است.

 

2-قال اَنَا یوسُفُ وهذا اخی

 

.... من ......هستم و... ... من است.

 

3-ولا نُضیعُ اَجرَ المحسنینَ

 

وازبین نمی بریم ... نیکوکاران را.

 

.4-اِلی اللهِ مرجِعُکُم

 

....    ...است بازگشت ....

 

5-ولکنّ النّاسَ انفُسَهم یظلِمونَ

 

و.... ..... (به) خودشان ظلم می کنند

 

 

6-وماخلقَ اللهُ فی السّموات والارض

 

وآنچه .....  خدا در......و........

4

 

نمره شفاهی :

                                                                                           جمع نمره:

 

نمره کتبی:                                                                                امضا


 عزیزانم اگه سوالات قران هفتم ترم دوم را بخواهید به اینجا کلیک کنید.
امتیاز : نتیجه : 28 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 1153


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : دوشنبه 09 دي 1392 | نظرات دوستان () بازدید : 99325

این نظر توسط جواد در تاریخ 1397/3/1 و 0:03 دقیقه ارسال شده است

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بووووووووووووووووووووددد

این نظر توسط دلارام در تاریخ 1396/10/8 و 22:10 دقیقه ارسال شده است

سلام اگه ممکنه نمونه سوالات هشتم هم بزارید


ممنون

این نظر توسط سارا در تاریخ 1396/10/8 و 15:39 دقیقه ارسال شده است

عالییییییییییییییییییه

این نظر توسط 753 در تاریخ 1396/10/1 و 16:06 دقیقه ارسال شده است

واقععا عالی ولی خیلی اسون بود.
ازاین سختتر بدین عالی ترم میش.
درکل عالی بود.
ممنون.

این نظر توسط جواد در تاریخ 1396/3/2 و 10:10 دقیقه ارسال شده است

عالیییییییییییییییییییییییییییییههههههههههههههههههه به
خدا
عالیییییییییییییییههههههههههههههههه
ممنون
تشکر

این نظر توسط mobin در تاریخ 1396/3/1 و 17:06 دقیقه ارسال شده است

نوبت دوم هستش ؟ لطفابگین

این نظر توسط اميرحسين در تاریخ 1395/10/19 و 21:52 دقیقه ارسال شده است

ممنون خیلی عالی بود

این نظر توسط زینب در تاریخ 1395/10/19 و 19:55 دقیقه ارسال شده است

عالی بود

این نظر توسط فااااااااطی در تاریخ 1395/10/19 و 13:33 دقیقه ارسال شده است

عاااااااالی بود

این نظر توسط دریا در تاریخ 1395/10/18 و 16:35 دقیقه ارسال شده است

عالیبییییییییییییییییییییییییییییییییییییی


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


با سلام و خوش آمد گویی به تمام کسانی که از وبلاگ ما دیدن می کنند . (تولد وبگاه:3مرداد 92)
بالای صفحه
 گنجینه عربي- عليزادهܓ✿ܓ♥●•٠·˙
firefox
opera
google chrome
safari